Besparen doe je zo

Autumn at Ardcarraig GardenWie wil het niet, een mogelijkheid hebben om zo goedkoop mogelijke goede levenstandaard te hebben waarbij we niets in moeten leveren. Wat zou het mooi zijn om regelmatig eens alles lekker te kunnen vergeten en om eens alles voor je zelf op te kunnen laden. We hebben echter vele doorlopende kosten zoals het aflossen van een lening, de doorlopende kosten van je energie, internet abonnementskosten enzovoort. Nu geeft de site www.goedkoop.be goede raad voor vele zaken waarvan we regelmatig gebruik maken. Denk hierbij ook aan reizen, geldzaken, elektronica, thuis, mode en verzorging en vele kortingen.

Reizen
Wat is nu nog fijner om een lekker weekeindje weg te gaan of een lekkere vakantie hebben op een mooie exotische plek. Een reisje doet het altijd goed. Goede tips om een hotel te boeken is allemaal mogelijk op www.goedkoop.be. Hoe we het ook bekijken, reizen is en blijft duur. Aan een hotel of appartement ben je al snel veel geld kwijt.
Gratis overnachten
Je kan de kosten drukken door bijvoorbeeld couchsurfing of te werken als au pair. Ook kan je druiven gaan plukken in een streek die je eens van dichtbij wilt gaan bekijken. Couchsurfing is momenteel het grootste internationale netwerk om gratis te kunnen overnachten. Je moet je hiervoor aanmelden om er aan te kunnen deelnemen. Leden vragen hierbij aan andere leden om gratis te kunnen overnachten. Het grote voordeel is dat het volledig gratis is maar het nadeel is dat je niet de luxe hebt van een hotel. Je kan niet zomaar na een reisdag gaan zitten in een zetel maar je moet eerst je gastheer leren kennen. Het is volledig gratis maar over het algemeen wordt er wel een mooie attentie als cadeautje gegeven. Ook het werken als au pair geeft een gratis verblijf.

Geldzaken
Om voordelig uit te zijn wordt er alles uitgelegd hoe je je het voordeligste kan verzekeren, kan lenen. Ook sparen en kredietkaarten worden uitgelegd en geeft hierbij duidelijk aan wat de voor- en nadelen zijn.

Thuis
Wanneer je op goedkoop.be kijkt onder het kopje thuis zie je dat alles wordt uitgelegd om goedkoop energie te kunnen gebruiken. Ook de supermarkten, inrichting, baby en kind worden behandeld. U kunt het zo gek niet bedenken maar er zijn voldoende mogelijkheden om geld te kunnen besparen.

Eten en drinken
Hierbij kun je alles te weten komen over restaurants, drinken en snacks. Ook van thuisbezorgen worden de voor- en nadelen behandeld en de kosten er van. Ook delicatessen worden onder de loep genomen.

De site
Wat u dus ook van plan bent te gaan doen is het verstandig de site goedkoop.be te bezoeken en zeer aandachtig door te nemen. U kunt op die manier voor u zelf veel geld besparen.

 

 

 

 

 

 

Nieuwe en oude media

In 1899 stichtte Hubert Lagardelle samen met een aantal andere overtuigde socialisten in Frankrijk ‘Le Mouvement socialiste’. Dit was een revolutionair vakbondskrantje. De kleinzoon van Karl Marx, Jean Longuet hoorde ook bij de oprichters. De krant riep op tot scheiding van de sociale klassen, was fel gekant tegen de bourgeois manier van leven, tegen democratie, tegen algemeen stemrecht en parlementarisme. De schrijvers vonden dat de maatschappij moest geleid worden door ‘bewuste, rebelse mannen’. Deze zouden dan zich dan ontwikkelen tot een dapper, nieuw soort man die deel zou uitmaken van een ‘leger der arbeiders’. De krant was populair en trok een internationaal publiek aan dat zich onledig hield met het uitpluizen van het Marxisme en revolutionair syndicalisme. Daarbij werden ze bijgestaan door bekende vakbondslui zoals Georges Sorel en Victor Griffuelhes. In 1914 werd de krant opgedoekt.
Hoewel er nog steeds vakbondsblaadjes en dergelijke worden uitgegeven, en belangrijke beslissingen van socialistische en andere politici uitgebreid becommentarieerd worden in kranten als www.demorgen.be en www.standaard.be verloopt het gros van de communicaties via andere kanalen. www.facebook.com en www.twitter.com blijken een stuk sneller en effectiever. Hun impact als fenomenen van sociale media kan niet worden onderschat. Verder blijft het interessant om zelfverklaarde belangrijke personen in je www.linkedin.com netwerk te hebben.
Natuurlijk staat zowel het honderd jaar oude als de nieuwe sociale media nogal lijnrecht tegenover de huidige idealen van het socialisme. Deze politieke maatschappijvorm poneert immers gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit. Daarmee situeert het moderne socialisme zich ten aanzien van de felle gedachten van deze mannen aan het begin van de twintigste eeuw, als water tegenover vuur. De kerngedachte van het huidige socialisme is immers dat het collectief, oftewel de overheid, het absolute beslissingsrecht heeft over de verdeling van macht en goederen. Traditioneel hoort de staat een einde te maken aan de klassenmaatschappij door het verschil in economische macht, rijk en arm dus, weg te werken. Waar modernere socialisten eerder zullen stellen dat een volledig opruimen van de verschillen niet absoluut nodig is om een eerlijke samenleving te bereiken, het idee blijft dat de overheid de macht moet krijgen om in allerlei sociale en maatschappelijke problemen in te grijpen. Dit idee botst op alle vlakken met het vrije markt principe van het kapitalisme en het liberalisme.
De meerderheid van socialisten meent dat de samenleving maakbaar is en moet gevormd worden door overheidsingrijpen. Een minderheid van anarchistisch georiënteerde socialisten zijn fel gekant tegen staatsmacht, waarbij we verwijzen naar de stichters en lezers van de vakbondskrant uit het begin van deze tekst.